Bezpieczeństwo i BHP.

Każda maszyna wyprodukowana przez producenta z założeniem dopuszczenia jej do używalności musi posiadać wszelkie atesty i certyfikaty. W tym celu obejmuje ją certyfikacja ce, dzieje się to zgodnie z wszelkimi normami wydanymi przez Ministra Gospodarki i obowiązującymi w danym okresie na terenie naszego kraju. Wszystkie urządzenia maszynowe nie powinny zagrażać życiu człowieka i zwierząt, powinny być zgodne z normami ochrony środowiska.

 
Certyfikacja jest przeprowadzana na etapie produkcji maszyny i po jej wyprodukowaniu – oznaczona specjalnym certyfikatem i posiadająca wszelkie dokumenty, informujące o przeprowadzonych na niej testach, maszyna może być już wprowadzona do parku maszyn w danym zakładzie. Wszelka jej dokumentacja powinna być zachowana przez okres 10 lat. Natomiast analiza ryzyka maszyn jest przeprowadzana już na etapie projektowania danej maszyny. Inżynierowie konstruktorzy analizują ryzyko działania danej maszyny i już podczas projektowania starają się wykluczyć wszelkie, możliwe przyszłe zagrożenia.

maszyny3
W momencie kiedy maszyny zostają instalowane w fabryce bądź firmie – powinny od razu przejść dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP. Kiedyś dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP było obowiązkowe do przeprowadzania co 5 lat użytkowania danej maszyny. Jednak w 2006 roku, przyjęło się założenie, że jeżeli maszyna jest dobrze i zgodnie z instrukcją użytkowana to jednak spełnia dostosowanie do minimalnych wymagań. W związku z tym ważne jest, aby pracodawca przy instalowaniu maszyny poddał ją kontroli wstępnej, w przypadku gdy maszyny pracują w miejscu, gdzie narażane są na uszkodzenia, powinny być przeprowadzane kontrole okresowe, takie kontrole przeprowadzają osoby o specjalnych kwalifikacjach.

 
Są jeszcze kontrole specjalne, również przeprowadzane przez osoby o kwalifikacjach – kontrole w przypadku: pogorszenia warunków atmosferycznych, zjawisk przyrodniczych,  długiego postoju maszyny, uszkodzenia maszyny lub wypadku spowodowanego w trakcie eksploatacji maszyny. W przypadku gdy maszyny są użytkowane poza zasięgiem fabryki, w miejscu użytkowania maszyny powinien znajdować się dokument informujący o ostatniej kontroli, zaś wszelkie protokoły kontrolne powinny być zachowane przez okres 5 lat.

maszyny4
Pracodawca powinien brać pod uwagę również fakt – że przez lata różne części maszyny i jej podzespoły ulegają starzeniu się i powolnemu niszczeniu, w związku z tym faktem powinien przeprowadzać remonty maszyn i kontrole ich stanu. Powinien pamiętać, że raz zakupiona maszyna nie jest wieczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *