Dystrybutorzy paliw i olejów na terenie Polski

Wiele osób pyta, czy istnieje możliwość bezproblemowego i taniego zakupu paliw lub oleju na terenie Polski. Niestety, ale dostęp do paliw oraz olejów opałowych jest w Polsce reglamentowany. Na obrót paliwem należy uzyskać pozwolenia Ministerstwa Energetyki oraz Ministerstwa Finansów, co znacząco utrudnia możliwość legalnego obrotu paliwem. Biorąc jeszcze pod uwagę podatek akcyzowy, to mamy do czynienia już z poważnym ograniczeniem.

Jak wygląda obrót paliwem w Polsce?

 

W Polsce dominującymi dystrybutorami paliw są spółki skarbu Państwa. Zewnętrzni dystrybutorzy paliw należą do kilku dużych spółek międzynarodowych, takich jak British Petroleum lub grupy Statoil. Międzynarodowi gracze starają się również wejść na rynek innych produktów ropopochodnych, co szczególnie wyraża się w produkcji oleju opałowego oraz oleju należącego do grup biopaliw. Wiele dużych firm zajmujących się dystrybucja paliw, realizuje również zadania związane z innymi surowcami ropopochodnymi. Istnieje kilku, dużych krajowych firm, które zajmują się obrotem między innymi olejem opałowym. Obecnie jednak dostawcy oleju opałowego są bardzo często kontrolowani i surowo sprawdzani pod kątem respektowania ogólnych obowiązków podatkowych, wynikających głównie z konieczności opłacania podatku akcyzowego. Widać więc dokładnie, że uruchomienie własnej firmy zajmującej się obrotem paliwami oraz innymi surowcami ropopochodnymi jest relatywnie trudne.

 

Jaki kapitał jest potrzebny do uruchomienia stacji benzynowej?

 

W celu uruchomienia stacji benzynowej konieczne jest posiadania kapitału często przekraczającego ponad milion złotych. Jest to związane przede wszystkim z kosztami infrastruktury do sprzedaży oraz przechowywania paliw, stworzenia bazy obsługi klienta oraz kosztów związanych z zakupem paliw oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń. Nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na uruchomienie stacji paliwowej, szczególnie gdy musi konkurować z dużymi podmiotami naftowymi, które działają na rynku krajowym już o d wielu lat i często mogą zaoferować lepsze warunki sprzedaży paliw dla swoich klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *