Ekologiczne źródła energii w praktyce

Ekologiczne i tańsze podróżowanie oraz ogrzewanie są jak najbardziej możliwe! Nowoczesne technologie w zakresie pozyskiwania gazu ziemnego – między innymi z formacji łupkowych oraz za pośrednictwem biopaliw jest jak najbardziej skuteczne. Warto zaznajomić się ze współczesnymi trendami w zakresie ekologicznego poruszania się oraz wykorzystania źródeł odnawialnych energii.

Jakie źródła energii są obecnie najbardziej preferowane?

Cele wytyczone przez Komisję Europejska oraz konwencję WE/4230/12/ka wskazują bezpośrednio na wzrost wykorzystania gazu łupkowego oraz biopaliw w energetyce. Obecnie polityka energetyczna największych gospodarek świata ukierunkowana została w stronę wygaszania wpływów krajów, które są znacznymi eksporterami ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych. Cele związane z biopaliwami to nie tylko czysta energia, ale i metoda nasilenia nacisków przeciwko Federacji Rosyjskiej oraz Iranowi.


Czy polityka pomaga energetyce? Ciężko jest orzec. Bardzo ważne z przyczyn energetycznych i bezpieczeństwa narodowego okazać się może dywersyfikacja źródeł pochodzenia gazu ziemnego, który stanowi główne paliwo w gospodarstwach domowych oraz jeden z najważniejszych rodzajów paliw dla przemysłu. Obecnie największy dostawca gazu ziemnego dla Polski – Federacja Rosyjska, pozostaje w opinii międzynarodowej na cenzurowanym. Skłoniło to między innymi kraje takie jak Stany Zjednoczone Ameryki lub Katar do zainteresowania się dystrybucją gazu ziemnego w formie skroplonej za pośrednictwem specjalnych tankowców, które mogą być rozładowywane w tzw. gazoportach.


A co z biomasą i biopaliwem?

 

Biopaliwa są silnie promowane w ramach Unii Europejskiej. Coraz silniej rządy Francji i Niemiec naciskają na wzrost udziału biokomponentów w paliwach sprzedawanych w całej Unii Europejskiej. Mają oni swoje cele gospodarcze i rolnicze w tym. Niemniej jednak biopaliwa są dobrą alternatywą dla klasycznej ropy naftowej, pełniąc funkcję wartościowego komponentu dla wszystkich sprzedawanych w Polsce paliw.

Obecnie dostawcy biopaliw pracują coraz silniej nad pozyskiwaniem większych ilości oleju z hektara rzepaku oraz efektywniejszego sposobu przerabiania surowców pobocznych, które powstają w trakcie procesu. Wykorzystanie produktów pochodzących z pozyskiwania biopaliw możliwe jest np. w przypadku rolnictwa i hodowli zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *