Migracje ludności Jaworzna rejestrowane tłumaczeniami przysięgłymi w biurze tłumaczeń

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane na rzecz osób prywatnych stanowią swoiste źródło wiedzy o migracjach ludności Jaworzna, miasta prawie stutysięcznego.

Położenie Jaworzna i dane demograficzne

Jaworzno jest miastem na prawach powiatu. Leży w województwie śląskim, granicząc od zachodu z Mysłowicami i Sosnowcem, od wschodu z Chrzanowem i Balinem, od południa z Chełmkiem i Imielinem, a od północy z Dąbrową Górniczą i Bukownem. Pod względem liczby mieszkańców Jaworzno zajmuje 42 miejsce w Polsce z populacją liczącą 91,5 tys. osób (dane na 1 stycznia 2018 r.). Jednak pod względem zajmowanej powierzchni plasuje się na wysokim, bo aż 13 miejscu w Polsce, obejmując ponad 15 tys. ha ziemi. Co ciekawe – pod względem odsetka zalesionej powierzchni gmina Jaworzno zajmuje wysokie, drugie miejsce w kraju.  Miasto leży na szlaku komunikacyjnym pomiędzy stolicą Śląska (Katowicami) i stolicą Małopolski (Krakowem); z zachodu na wschód przebiega przez nie autostrada A4 oraz droga krajowa nr 79. W mieście znajduje się też ważny węzeł transportu kolejowego ze stacją PKP Jaworzno-Szczakowa. Niegdyś Szczakowa była odrębną terytorialnie osadą. Obecnie stanowi dzielnicę Jaworzna na północnym biegunie miasta.

Imigracja ludności z Południa do Jaworzna

W połowie XX wieku oraz w czasach PRL-u obserwowany był dynamiczny napływ ludności na Śląsk, w tym do Jaworzna. Do miasta tysiącami napływała ludność z Polski Południowej, by zasilić świeżą siłą roboczą kopalnie węgla kamiennego, elektrownie, hutę szkła, zakłady chemiczne, kamieniołomy, w których wydobywano wapienie i dolomity w celu produkcji materiałów budowlanych.

Emigracja zarobkowa za granicę widziana przez pryzmat biura tłumaczeń

Od roku 1992 (populacja: 100,0 tys. mieszkańców) obserwuje się trend odwrotny, gdzie ludność masowo opuszcza miasto z uwagi na problemy ze znalezieniem w mieście zatrudnienia z godziwą płacą. Z obserwacji biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text w Jaworznie (adres strony internetowej: www.besttext.pl), które zajmuje się tłumaczeniami przysięgłymi na różne języki obce rozmaitych dokumentów urzędowych, m. in.: zaświadczeń o zameldowaniu, umów o pracę, dokumentów samochodowych (prawa jazdy, umowy kupna-sprzedaży pojazdu), zwolnień lekarskich, wyników badań medycznych, (w tym dokumentacji z leczenia szpitalnego), świadectw szkolnych, pozwów, wyroków sądu, certyfikatów ukończenia przeróżnych kursów zawodowych, aktów urodzenia, aktów zawarcia związku małżeńskiego i aktów zgonu wynika, iż najwięcej mieszkańców Jaworzna opuściło Polskę w celu podjęcia pracy zarobkowej w Norwegii (tutaj miesięczne pobory sięgają astronomicznych jak na nasze rodzime warunki kwot rzędu 15 000 PLN netto a nawet ponad 20 000 PLN netto miesięcznie dla osób z zawodowym wykształceniem, np. spawaczy, wykwalifikowanych pracowników budowlanych), Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Niemczech, Francji, Finlandii czy Czechach. Odpływ ludności spowodował stopnienie populacji mieszkańców z czasów najbujniejszej aktywności przemysłowej miasta do czasów obecnych aż o 8,5% na przestrzeni 27 lat. Proces masowego odpływu ludności pogłębia się z uwagi na stopniowe likwidowanie zakładów przemysłowych (huta szkła „Szczakowa”, kopalnie węgla kamiennego), otwarcie się granic i możliwość legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej i krajach skandynawskich oraz znacznie wyższy standard życia w tych krajach. Emigranci wracają do miasta w odwiedziny do swych krewnych i przyjaciół głównie na ważne święta kościelne, np. Boże Narodzenie czy Święta Wielkanocne. Wtedy wykonują najwięcej tłumaczeń przysięgłych związanych np. z narodzinami dziecka w Irlandii czy wyrokiem sądu w sprawie o rozwód we Francji. Z tego względu w okresie świąteczno-noworocznym oraz w wakacje tłumacz przysięgły w Jaworznie ma przeciętnie więcej pracy od osób prywatnych. W Jaworznie mieszkają tłumacze przysięgli posiadający uprawnienia dla następujących języków w parze z językiem polskim (stan na 1 grudnia 2019 r.): angielski (8 tłumaczy), niemiecki (13 tłumaczy), włoski (1 tłumacz), francuski (4 tłumaczy), czeski i słowacki (1 tłumacz), rosyjski (2 tłumaczy). Najbardziej doskwiera brak tłumacza przysięgłego języka norweskiego, duńskiego, szwedzkiego, niderlandzkiego, ukraińskiego i hiszpańskiego. Miejmy nadzieję, iż niebawem tłumacz przysięgły choćby jednego z ww. języków dołączy do reszty świty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *