Nowoczesna i bezpieczna akumulatorownia.

Ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wykorzystywanych zdecydowanie najczęściej w przypadku napędzania wszelkiego rodzaju wózków widłowych na obiektach przemysłowych, stwarza pewne zagrożenia. Wynikają one z faktu tego, iż może w trakcie tego procesu dochodzić do wydzielania się wodoru, który jest gazem niebezpiecznym. Stwarza on bowiem zagrożenie pożarowe, jest gazem łatwopalnym. Dodatkowo, w przypadku mieszania się z powietrzem atmosferycznym, tworzy mieszaniny wybuchowe. Należy więc zadbać o to, aby w toku procesu ładowania akumulatorów, mieć możliwość detekcji stężenia wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.

Najważniejsze będzie jednak to, aby proces ładowania akumulatorów, odbywał się właśnie w odrębnym pomieszczeniu akumulatorowni, co pozwoli na pełną kontrolę zagrożeń pojawiających się w tym procesie. Niezbędne ze względów bezpieczeństwa w pomieszczeniach akumulatorowni są także odpowiedniej klasy systemy detekcji wodoru, dzięki którym można szybko zareagować na ewentualne wydzielanie się wodoru, co pozwala na minimalizację wszelkich zagrożeń związanych z tym procesem.

Wyposażenie akumulatorowni ze względów bezpieczeństwa.

Oczywiście, już wspomnieliśmy o tym, iż kluczowe będą tutaj systemy detekcji wodoru. Jednakże trzeba podkreślić, iż dodatkowo warto zadbać o to, aby pomieszczenie akumulatorowni było wyposażone także w dodatkowe zabezpieczenia, które zagwarantują nam wysoki poziom bezpieczeństwa w toku realizacji ładowania baterii trakcyjnych. Chodzi tutaj chociażby o system wentylacji mechanicznej, czy też podłączoną do centrali alarmowej instalację elektryczną. Wszystko po to, aby w chwili wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru, uruchomić wentylację pomieszczenia i odciąć dopływ prądu od prostowników, co pozwoli uchronić nas przed zapłonem wodoru znajdującego się w pomieszczeniu.

Pozostałe wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

Dodatkowo, warto zadbać także o to, aby w pomieszczeniu akumulatorowni znajdywał się niezbędny sprzęt, który zapewni ułatwienie obsługi procesu ładowania akumulatorów. Będą to odpowiednie wózki pozwalające na łatwy transport akumulatorów. Powinny one być dodatkowo wyposażone w wanny ze stali kwasoodpornej, na wypadek wycieku kwasu z akumulatorów. Do tego niezbędne będą odpowiednie statywy na prostowniki, które zapewniają im stabilizację podczas pracy. Ostatecznie, przydatnym wyposażeniem są także wózki serwisowe, które umożliwiają nam na przykład wymianę płynów w akumulatorach, bez konieczności ich ruszania z miejsca.

Mamy więc stosunkowo sporo dodatkowego wyposażenia pomieszczenia akumulatorowni, dzięki któremu podnosi się znacznie poziom bezpieczeństwa pracy z akumulatorami a w szczególności z ich ładowaniem. Są to kwestie zdecydowanie najważniejsze ze względów bezpieczeństwa w pomieszczeniach akumulatorowni, którym należy poświęcić maksymalnie dużo uwagi, aby zapewnić sobie minimalizację wszystkich, pojawiających się tutaj zagrożeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *