Pozyskiwanie ropy naftowej – przeznaczenie produktów

Proces produkcji ropy naftowej jest bardzo złożony i trwa począwszy od znalezienia odpowiedniego źródła, z którego to można pozyskiwać ropę naftową. Klasyczna ropa posiada przy procesie destylacji wiele frakcji, z których maksymalizuje się wykorzystanie każdej, aby możliwe było uzyskanie gazu ziemnego, benzyn lekkich i ciężkich, oleju napędowego, silnikowego oraz mazutu, który pełni rolę surowca dla produkcji asfaltu.

Proces pozyskiwania ropy naftowej poprzedzony jest długimi poszukiwaniami. Geolodzy zatrudnieni w firmach zajmujących się poszukiwaniem złóż i wydobyciem analizują mapy formacji geologicznych, szacują złoża i tym samym oceniają, czy eksploatacja danego źródła ropy naftowej jest opłacalna. Jeśli tak jest, to można przystąpić do prac szykujących odwiert. W odwiercaniu stosuje się najczęściej specjalne świdry oraz rozpieracze hydrauliczne lub udarowe, które wykorzystują olej przemysłowy dla napędzania elementów udarowych.

 

Jak wyglądają zasoby ropy w Polsce?

Analizując zasoby ropy naftowej w Polsce, należy dokładnie zwrócić uwagę na fakt, iż nie są one zbyt liczne. Największe pokłady naturalnie występujących formacji roponośnych, które nadają się do eksploatacji leżą w obrębie tzw. Niżu Polskiego, Małopolski i Wybrzeża.

Obecnie wiele złóż, zwłaszcza zlokalizowanych w Małopolsce i na Podkarpaciu jest na wyczerpaniu.


Co uzyskuje się z ropy naftowej?

Z ropy naftowej oprócz paliw, uzyskuje się także oleje dla przemysłu, smary, rozpuszczalniki, mazut oraz wiele innych pobocznych produktów, które pełnią pomocniczą rolę w przemyśle. Warto uzmysłowić sobie fakt, jak ważne jest obecnie efektywne przerabianie ropy naftowej, szczególnie biorąc pod uwagę coraz mniej zasobne złoża, które skrupulatnie ulegać będą wyczerpywaniu i degradacji. Tylko właściwe zarządzanie złożami i skuteczna przemiana ropy w produkty pozwoli wydłużyć okres korzystania z „czarnego złota”.

Do najpopularniejszych produktów ropopochodnych zalicza się:

  • Benzynę,
  • Olej napędowy,
  • Oleje mineralne – silnikowe i hydrauliczne,
  • Parafinę,
  • Mazut i produkty smołopodobne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *