Zastosowanie przekładni ślimakowych w mechanice

Czym tak ogólnie jest przekładnia ślimakowa? Zasada jej działania jest praktycznie identyczna, jak wszystkich typów przekładni zębatych. Typową cechą jej jest to, iż przekazywanie energii odbywa się w dwóch osiach prostopadłych do siebie i w dwóch płaszczyznach. Konstrukcja takiej przekładni jest elementem najbardziej dyskryminatywnym, ponieważ wyróżnić trzeba charakterystyczny wirnik (bardzo często o zbliżonym do foremnego kształcie z odpowiednim gwintowaniem) – ślimak oraz ślimacznicę, czyli nic innego jak charakterystyczne, wklęsłe koło zębate.

Przekładnie ślimakowe – dlaczego są one wyjątkowe?

Jak działają takie przekładnie? Zgodnie z podstawowymi zasadami mechaniki. Jest to jednakże pewien wyjątek, który jednoczasowo sprawia, że przekładnie ślimakowe zastosowanie znajdują w tak wielu różnych typach urządzeń. Tutaj zasada przeniesienia napędu jest oparta istotnie o siły tarcia. Uwzględniać trzeba przyłożoną moc, kierunek przepływu wektora momentu siły. Elementem napędzającym może być zarówno ślimak, jak i ślimacznica.

Przy zestawieniu parametrów pracy przy napędzie ślimacznicy lub ślimaka dostrzec można pewne specyficzne zachowania się sprawności układu. Przekładnie ślimakowe osiągają bowiem w pewnych warunkach ujemne wartości sprawności. Co to oznacza? Otóż, wskazuje to na to, iż układ ma mechanizmy samohamujące się, co jest rzeczą niezwykłą w kontekście zachowań klasycznych przekładni zębatych.

Jak użytkować przekładnie ślimakową?

Ten mechanizm samohamowny może być niepożądany, jak i w pełni oczekiwany. Czasami przekładnie wpadają w pracę o parametrach samohamowania, co wynika z deficytów smarowania lub też uszkodzenia pewnych elementów przekładni. Mechanizm ten zwłaszcza sprawdzi się doskonale w miejscach, gdzie w jednym kierunku działania układu pożądane jest działanie przekładni, natomiast w drugim – hamowanie.

Przekładnie ślimakowe nie mogą być oczywiście uznane za autonomiczne układy z hamulcem, gdyż mechanizm ten nie jest wystarczający dla pracy przy obciążeniach. Niemniej jednak wszechstronność przekładni ślimakowych możliwa jest do dostrzeżenia wszędzie – przekładnie ślimakowe wykorzystują bardzo chętnie bardziej i mniej zaawansowane układy.

Dowiedz się więcej o przekładniach ślimakowych – Admech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *